Plaatsing en onderhoud
van regenwaterputten

Riolen Smets is een betrouwbare partner voor de professionele plaatsing en het onderhoud van regenwaterputten. Het gaat dan om de volledige installatie, van het plaatsen van de put met de pompen tot de aansluiting op het toilet én het onderhoud, zoals het leegpompen en reinigen.

Een regenwaterput in elke nieuwbouw

Sinds begin 2005 is een regenwaterput een verplicht element van een nieuwbouw met een dakoppervlakte groter dan 75 m². Zo’n regenwaterput moet bij een eengezinswoning een minimum volume hebben van 5000 liter. Net als een septische put is het nodig om uw regenwaterput regelmatig te laten reinigen.

Wanneer uw regenwaterput laten reinigen?

Wanneer u uw regenwaterput moet laten reinigen hangt onder andere af van de capaciteit van de put. Net als bij een septische put is een goede richtlijn voor een gemiddeld gezin om de 3 à 4 jaar. Het is ook belangrijk om het regenwater in de gaten te houden. Krijgt het water een gele, geelbruine of zelfs donkerbruine kleur, dan is het vervuild. Zeker wanneer het begint te stinken, weet u dat het tijd is voor een professionele reiniging.

Heeft u hulp nodig met uw regenwaterput?

Oorzaken van vuil regenwater

De volgende oorzaken van vuil regenwater moet u goed in de gaten houden, zodat u weet wanneer u professionele hulp moet inschakelen.

Droge sifon

Periodes van droogte kunnen voor een droge sifon zorgen. Als u deze dan niet regelmatig bevochtigt of uw regenwatervoorraad bijvult, kan die beginnen stinken.

Te grote opslag

Bij een te grote opslagcapaciteit van uw regenwaterput, wordt het water onvoldoende ververst en geraakt het gemakkelijker vervuild.

Mos en algen

Mossen en algen kunnen uw regenwater vervuilen. Terwijl mossen kunnen meekomen van het dak via de regenpijp kunnen algen bij een slechte micro-organismenbalans eveneens voor vervuiling zorgen.

Veel slib

De sliblaag in uw regenwaterput, bestaande uit rotte bladeren, vuil en zand, wordt erg dik.

Dakbedekking

Kleine fragmentjes of deeltjes van uw dakbedekking kunnen loskomen en zo uw regenwater vervuilen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij roofing of houten dakleien.

Plaatsing regenwaterput

De risico’s van het reinigen
van uw regenwaterput

Aan het reinigen van een regenwaterput zijn enkele risico’s verbonden. U kan dus best beroep doen op een professional! Riolen Smets kan uw regenwaterput ledigen en reinigen op een vlotte en veilige manier, met de juiste tools en apparatuur.

Vrijkomen van ontbindingsgassen

Risico op een val in de put

Mogelijk laag zuurstofniveau bij werken

Mijn regenwaterput moet geledigd worden!